top of page
SIN

Inzet Reddingshond Nederland - SIN

De Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN) is in 1992 op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht als een voor Nederland overkoepelende organisatie voor de inzet van Reddingshonden.  

Het doel van de SIN is een waardevolle, actieve bijdrage te leveren tijdens zoekacties naar vermiste personen onder leiding van de Politie. 

De afdeling Speur- en Specialistische Dieren (SSD) van de LX van de politie en Inzet Reddingshond Nederland (SIN) werken samen bij zoekacties naar vermiste personen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over kwaliteitseisen, kwaliteitsborging, uitvoering van daadwerkelijke inzetten en het toelaten van burger reddingshondenteams tot door de politie gecoördineerde inzetten via de SIN. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met bijbehorende uitvoeringsregels.

 

De gecombineerde vrijwillige hulp van het Veteranen Search Team (VST), Coördinatie Platform Vermissing (CPV), Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) en de reddingshondenteams van de SIN geeft een bundeling van specialistische kennis. Samen met de inzet van politie speurhonden, de geüniformeerde diensten, helikopter teams, drone teams en politie te paard zorgt dit voor een krachtige operatie.

De SIN vormt de schakel tussen gecertificeerde burger-reddingshondenteams en overheid.

 

Wilt u meer weten over onze werkwijze? kijk dan verder op OVER DE SIN.

VRIJWILLIGERS

De SIN bestaat uit hondenteams, buddy's en inzetleiders.

Zij zijn opgeleid voor hun rol tijdens inzetten  en worden getoetst door middel van examens en gezamenlijke oefendagen

Deze vrijwilligers komen gezamenlijk in actie als er een oproep tot inzet komt.  


 

 

INZETTEN

Als de politie bij urgente vermissingen assistentie nodig heeft van burger-reddingshondenteams zorgt de SIN op verzoek van de politie voor de coördinatie van gecertificeerde teams die voldoen aan de kwaliteitseisen die met de politie zijn afgesproken. Bij een urgente vermissing vindt een zoekactie plaats onder leiding van de politie.

EXAMENS

Na succesvolle deelname aan een SIN vlakte-examen en indien het team voldoet aan de overige voorwaarden, kan het team op de inzetlijst voor urgente inzetten SIN-Politie worden geplaatst.

Voor de discipline Puin is het mogelijk via de SIN het overheidsexamen af te leggen

 

contact

CONTACT

Dank u voor het bericht; wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN)

Steurstraat 16
4285 XG  WOUDRICHEM

IBAN NL79 INGB 0000 6100 86

KvK 41114723

bottom of page