top of page
Willems Kyra (13).jpg
IMG_8213.JPG
IMG_5287.JPG

SIN EXAMENS

Bepalingen inschrijven examens.  <Geldig vanaf 1 december 2019>

 

Wanneer zijn er examens?

 • Vier keer per jaar vinden vlakte-examens plaats en één keer een puin-examen.

 

In welke disciplines kan examen worden gedaan?

Deelname aan een examen is mogelijk in de hierna genoemde disciplines Vlaktezoeken levend en Puinzoeken.

Deelname aan examens:

 • Deelname aan examens is mogelijk voor alle reddingshondenteams die voldoen aan de geldende algemene examenbepalingen.

 • De inschrijftermijn sluit 14 dagen vóór de op de site vermelde examendatum.

 • Inschrijven kan uitsluitend online via het formulier op de site.

 • Voor het examengeld verwijzen wij naar de Tarieven.

 • Het examengeld moet uiterlijk 14 dagen voor de examendatum zijn voldaan op IBAN NL79INGB0000610086.

 

Uitsluiting van deelname:

 • De inschrijving wordt alleen geaccepteerd en is pas definitief als zowel het inschrijfformulier als de betaling uiterlijk14 dagen voor de examendatum binnen zijn.

 • Als de kandidaat en/of de hond niet voldoet aan één of meer van de algemene examenbepalingen dan kan niet aan het examen worden deelgenomen.

 

Annulering:

 • Bij annulering vóór de sluiting van de inschrijftermijn ontvangt de kandidaat het betaalde examengeld terug.

 • Bij annulering op of ná sluiting van de inschrijftermijn maar vóór de examendag ontvangt de kandidaat het examengeld terug onder aftrek van € 7,50 administratiekosten.

 • Bij annulering of niet-verschijnen op de examendag ontvangt de kandidaat het examengeld niet terug en wordt de combinatie aangemerkt als gezakt voor het examen.

 

Geslaagd voor een SIN-examen en op de inzetlijst? 

Na succesvolle deelname aan een vlakte-examen, kan het team zich aanmelden als hondenteam op de inzetlijst. Klik voor uitleg van de vereisten aan een Burger Reddingshondenteam (BRT) met alle benodigde formulieren HIER
Als voldoen is aan de alle voorwaarden, kan het team zich vervolgens opgeven voor één van Oefendagen. Als de deelname tijdens de oefendag positief is beoordeeld door politie- en/of SIN beoordelaars, wordt het team op de inzetlijst voor urgente inzetten SIN-politie geplaatst en opgenomen in de SIN inzet alarm app.

 

Reglementen SIN examens:

Wilt u zich inschrijven voor een SIN examen?

bottom of page