top of page
178971226_1935978176558168_3917337996138437748_n.jpg
IMG_0208.jpg
IMG_6471.jpg

VEREISTEN BURGER REDDINGSHONDEN TEAM (BRT)

Basisvereisten geleider: Waaraan moet een geleider altijd voldoen om deel te mogen nemen aan een inzet? In de door de geleider ondertekende eigen verklaring staat ook: Ik neem alleen deel aan een inzet als wij (hond en geleider) hiertoe fysiek en mentaal in staat zijn. Wat betekent dit? Fysiek ► Je hebt een goede conditie en geen lichamelijke beperkingen. Het lopen in oneffen terrein is geen probleem voor je. ► Je kunt jezelf gedurende langere tijd buiten de bestaande paden een weg banen, en tegelijkertijd het overzicht behouden en tegelijkertijd je hond geleiden of als buddy van een andere geleider fungeren. Mentaal: ► Je bent stressbestendig en kunt onder druk blijven samenwerken en presteren; ► Je bent je bewust van jouw verantwoordelijkheid om een toegewezen zoekgebied dekkend af te zoeken en vrij te geven; ► Je bewaakt je eigen grenzen en die van jouw hond om daarmee de kwaliteit van het zoekwerk te garanderen. Welke vaardigheden moet een BRT hebben: ► Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen die we tijdens een inzet gebruiken: ► TopoGPS (terreinoriëntatie, waypoints markeren, tracking aan- en uitzetten en gegevens delen), kompas en portofoon; ► Je kent de afgesproken regels m.b.t. etherdiscipline (porto) en houd je daaraan; ► Je kunt met behulp van de verstrekte informatie (waaronder in TopoGPS gemarkeerde zoekgebieden) en kennis van de (on)mogelijkheden van je hond een zoekplan maken, uitvoeren en waar nodig bijstellen zodat het aan jou toebedeelde zoekgebied dekkend wordt afgezocht; ► Je kunt op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met buddy’s, andere BRT’s en andere bij een inzet(oefening) betrokken personen; ► Je volgt aanwijzingen van politie en inzetleiders zonder discussie op; ► Je communiceert correct met aanwezige personen in het zoekgebied zonder politionele informatie over de inzet en/of de vermiste(n) prijs te geven in overeenstemming met de ondertekende geheimhoudingsverklaring; ► Je gedraagt je correct tegenover jouw hond en geeft hem steeds de nodige zorg: aanmoediging en beloning, rust, water, voedsel, koelte, warmte, droogte, enz.
Basisvereisten hond: Waaraan moet een hond voldoen om deel te mogen nemen aan een inzet? Fysiek: ► De hond is niet te mager en niet te dik; ► De hond Is gezond en heeft een zeer goede tot uitmuntende conditie. Wat betekent dit? Dit betekent dat de hond meerdere keren per dag gedurende tenminste 30-60 minuten gemotiveerd en betrouwbaar kan zoeken. ​Mentaal: De hond is stabiel, alert, zonder overmatige reactie op omgevingsprikkels. Gedrag: ► De hond gedraagt zich sociaal tegenover mensen, honden en andere dieren: neutraal of vriendelijk en in elk geval vrij van agressie; ► De hond kan zoeken als er (politie)paarden in de buurt zijn, omdat tijdens een inzet ook politie te paard kan worden ingezet; ► De hond heeft een sterke drive om te zoeken en te willen vinden, maar heeft ook voldoende beheersing om een vermiste persoon niet te verwonden; ► De hond zoekt zelfstandig maar is daarbij controleerbaar. Dit betekent dat de hond op aanwijzing van de geleider zelfstandig gebieden afzoekt en tevens zodanig onder appèl staat dat hij in afleidende en/of gevaarlijke situaties terugroepbaar en/of onder controle is.
De te ondertekenen verklaringen; wat staat daar in? In de ondertekende Verklaring staat ook: Ik zorg voor een permanent voldoende geoefendheid van de hond en mijzelf en neem deel aan de jaarlijkse gezamenlijke oefendag van de samenwerking politie – SIN. Wat betekent dit? ► Permanent voldoende geoefendheid: Dit betekent dat de hond en de geleider niet alleen getraind zijn om éénmalig te presteren (tijdens een examen), maar altijd in staat zijn tot méér dan zij tijdens het behaalde examen (van SIN, KNPV, IRO of RHB) hebben moeten laten zien. Het behaalde examen is slechts de basis. ► Hiermee wordt bedoeld dat de geleider er voor moet zorgen dat de hond door een combinatie van zoektraining (bij voorkeur in verenigingsverband), conditietraining, voldoende rust/ontspanning en goede voeding optimaal in conditie blijft voor een inzet. Als een hond (tijdelijk) onvoldoende fit of getraind is, dan meldt de geleider de hond (tijdelijk) af. ► Deelname aan de gezamenlijke oefendag: Er wordt 4 keer per jaar een gezamenlijke oefendag georganiseerd door de SIN en de politie. Deelname van een BRT dat niet eerder aan een oefendag heeft deelgenomen is altijd onder begeleiding. In principe neemt een BRT daarna minimaal 1x per jaar zelfstandig als BRT deel aan een gezamenlijke oefendag politie-SIN. Deelname aan 1 oefendag per jaar is verplicht. Meedoen aan meerdere oefendagen mág en is aan te bevelen. In de ondertekende Verklaring staat ook: Ik neem geheel vrijwillig en voor eigen risico deel aan een inzet. Wat betekent dit? Dit betekent dat de geleider verzekerd is voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) waarbij zijn hond is meeverzekerd. Dit is niet bij alle WA verzekeringen automatisch het geval. Zorg er dus voor dat je dit controleert en zo nodig aanpast. Deelnemen aan een inzet is niet geheel zonder risico. Ben je bijvoorbeeld zwanger, dan is deelnemen als geleider of buddy misschien niet verstandig. Je kunt dan natuurlijk wel de inzetleiding assisteren. In de ondertekende Verklaring staat ook: Ik trek mij tijdens een inzet terug als ik of mijn hond tijdens een inzet niet in staat zijn om de zoekactie op het gewenste niveau uit te voeren. Wat betekent dit? Je bent in staat om je eigen hond te leiden, te lezen en te (h)erkennen wanneer de hond onvoldoende zoekdrift toont, te moe of warm is en rust/water/voer nodig heeft of om een andere reden niet langer betrouwbaar zoekt. Als dat het geval is dan trek je je hond terug, om rust te nemen of om de inzet te beëindigen. In de ondertekende Verklaring staat ook: Ik ben altijd zelf volledig verantwoordelijk voor mijn gedrag en communicatie. Wat betekent dit? In de door jou ondertekende Verklaring staat welke informatie gedeeld mag worden en op welke wijze (via welke media).
Onze aanbevelingen: Aanbevelingen vaardigheden geleider ♦ Voldoende kennis van EHBO- en reanimatie zodat je als dat nodig is levensreddend kunt handelen; ♦ Voldoende kennis en vaardigheden om EHBO bij je hond te kunnen verrichten. Aanbevelingen uitrusting ♦ Stevige en aan het terrein aangepaste schoenen. Bij voorkeur waterdicht; ♦ Afhankelijk van de omstandigheden: warme, waterdichte of juist lichte kleding die het hele lichaam bedekt en voldoende beschermt tegen teken, doorns e.d.; ♦ Een extra set kleding / schoenen (om warm/droog te worden na afloop); ♦ Kompas; ♦ Mobiele telefoon met TopoGPS app (noodzakelijk, dus verplicht!); ♦ Powerbank (noodzakelijk, dus verplicht!); ♦ Portofoon; ♦ Potlood en notitieblokje; ♦ Poeder, windindicator of iets dergelijks; ♦ Zaklamp; ♦ Handschoenen; ♦ Helm met koplamp (voor het doorzoeken van ruimtes zoals bunkers en bij het zoeken in het donker); ♦ Stofbril (bij harde wind in duingebied en strand); ♦ Klein EHBO-pakket (mens en hond); ♦ Identiteitsbewijs; ♦ Een dagrantsoen eten/drinken. Aanbevelingen hond ♦ Beschermd tegen Hondenziekte, Hepatitis, Parvo(DHP) en Rabiës d.m.v. geldige (3- jaarlijkse) vaccinatie en/of titerbepaling Aanbevelingen uitrusting hond ♦ Lijn en halsband, evt. Kendekje, evt. Belletje; ♦ Bij een hond die verwijst d.m.v. bringselen: bringsel (halsband); ♦ Waterbak;  ♦ Beloning (speeltje/voer); ♦ Poepzakjes; ♦ Een dagrantsoen eten/drinken; ♦ Lichtgevende elastische halsband (werken in donker); ♦ Afhankelijk van omstandigheden: handdoek, droogjas, koeljas/mat, warme (waterdichte) jas voor de hond;

Wilt u zich aanmelden als Burger Reddingshonden Team?

bottom of page