top of page
IMG_5696.jpg
2021-05-29 21.32.32.jpg
2022-04-09 18.59.17.jpg

AANMELDEN HONDENTEAM

De SIN beheert de lijst met burger-reddingshondenteams die voldoen aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan zoekacties naar vermiste personen.

Om u aan te kunnen melden als BRT gelden de volgende voorwaarden:

 

  • In het bezit zijn van een geldig certificaat dat niet ouder is dan 2,5 jaar (30 maanden) SIN vlakte, IPO-R vlakte B, IRO vlakte B, IRO MRT vlakte of KNPV B vlakte;

  • Geldige VOG (verklaring omtrent gedrag);

  • Nakoming van de verplichtingen zoals omschreven in de 'Verklaring burger reddingshondengeleider" en de  "Geheimhoudingsverklaring" 

  • Deelname aan ten minste 1 gezamenlijke oefendag van politie en SIN per jaar;

  • In bezit van een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

Volg voor een volledige aanmelding de onderstaande 4 stappen:

1.  De onderstaande 2 verklaringen downloaden (klik op de knoppen), lezen en invullen, (digitaal) ondertekenen en weer inscannen. 

2. Deze vier bijlagen klaarzetten om hieronder met het formulier samen te versturen.

  1. Verklaring burger reddingshondengeleider inzake deelname aan door de politie gecoördineerde inzetten bij vermissingen (pdf bestand)

  2. Geheimhoudingsverklaring (pdf bestand)

  3. Pasfoto van de geleider (jpg bestand)

  4. Kopie van het certificaat / werkboekje met de behaalde kwalificatie hond (jpg bestand)

3. Invullen en verzenden aanmeldingsformulier Burger-Reddingshondenteam:

AANMELDINGSFORMULIER BURGER REDDINGSHONDEN TEAM
GEGEVENS HONDENGELEIDER
GEGEVENS HOND
Geslacht
Behaalde kwalificatie(s):
(Document-)Bestand uploaden
(Afbeeldings-)Bestand uploaden
(Document-)Bestand uploaden
(Afbeeldings-)Bestand uploaden

4. Aanvraag digitale VOG afronden

U ontvangt per email van Justis.nl een link voor het digitaal aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Deze is al vooringevuld. U kunt deze digitaal ondertekenen en de aanvraag indienen en betalen (€ 33,85).

Als u de VOG ontvangen heeft kunt u deze sturen naar secretaris@reddingshonden-sin.nl

Indien het secretariaat al in het bezit is van uw VOG formulier (omdat u al als buddy was ingeschreven, of anders), dan vervalt voor u stap 4.

Uw complete aanmelding zal vervolgens door het secretariaat bevestigd worden.

bottom of page