top of page
IMG_5881.jpg
296931898_2291977214291594_3123913515530122847_n.jpg

AANMELDEN BUDDY

De SIN beheert de lijst met buddy's die voldoen aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan zoekacties naar vermiste personen. Voor de buddy gelden dezelfde regels als voor de hondengeleider, met uitzondering van de kwalificatie voor de hond.

Om u aan te kunnen melden als Buddy gelden de volgende voorwaarden:

  • Geldige VOG (verklaring omtrent gedrag);

  • Nakoming van de verplichtingen zoals omschreven in de 'Verklaring buddy burger hondengeleider" en de  "Geheimhoudingsverklaring"

  • In bezit van een geldige aansprakelijkheidsverzekering. 
     

Om op de inzetlijst te worden geregistreerd als Buddy gelden vervolgens de volgende voorwaarden:
 

  • Deelname aan een eerste oefendag van politie en SIN waarin u als buddy positief beoordeeld bent.

  • Vervolgens deelname aan ten minste 1 gezamenlijke oefendag van politie en SIN per jaar;

Volg voor een volledige aanmelding de onderstaande stappen:

1.  De onderstaande 2 verklaringen downloaden (klik op de knoppen), lezen en invullen, (digitaal) ondertekenen en weer inscannen. 

2. Deze drie bijlagen klaarzetten om hieronder met het formulier samen te versturen.

  1. Verklaring buddy burger reddingshondengeleider inzake deelname aan door de politie gecoördineerde inzetten bij vermissingen

  2. Geheimhoudingsverklaring

  3. Pasfoto van de geleider

3. Invullen en verzenden aanmeldingsformulier Buddy:

AANMELDINGSFORMULIER BUDDY
GEGEVENS BUDDY
Bestand uploaden
Bestand uploaden
Bestand uploaden

4. Aanvraag digitale VOG afronden

U ontvangt van Justis.nl een link voor het digitaal aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Deze is al vooringevuld. U kunt deze digitaal ondertekenen en de aanvraag indienen en betalen (€ 33,85).


Als u de VOG ontvangen heeft kunt u deze sturen naar secretaris@reddingshonden-sin.nl

Uw complete aanmelding zal vervolgens door het secretariaat bevestigd worden.

bottom of page