top of page
IMG20201031113000.jpg
274A3899.JPG
IMG_8389 (1).jpg

AANMELDEN INZETLEIDER

De SIN is altijd op zoek naar mensen met de juiste competenties en ervaring om in de functie van inzetleider een centrale rol te spelen tijdens een inzet met de SIN reddingshondenteams en buddy's. Voor de inzetleiders gelden dezelfde regels als voor de hondengeleider, met uitzondering van de kwalificatie voor de hond.

Om u aan te kunnen melden als inzetleider gelden de volgende voorwaarden:

 

  • Geldige VOG (verklaring omtrent gedrag);

  • Nakoming van de verplichtingen zoals omschreven in de 'Verklaring particuliere burger hondengeleider" en de  "Geheimhoudingsverklaring" 

  • In bezit van een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

  • Deelname aan meerder gezamenlijke oefendagen van politie en SIN per jaar;

  • Deelname in de Commissie Inzet vergaderingen

Volg voor een volledige aanmelding de onderstaande stappen.

Invullen en verzenden aanmeldingsformulier Inzetleider

AANMELDINGSFORMULIER INZETLEIDER
UW GEGEVENS

Na ontvangst van uw aanmelding zal Marcel Versterre (voorzitter commissie inzet) contact opnemen.  Indien daarop besloten wordt verder te gaan in de procedure dan dienen ook de onderstaande formulieren te worden ingevuld.


U kunt deze downloaden (zie knoppen hieronder), lezen en invullen, (digitaal) ondertekenen en weer inscannen.  U kunt deze 3 stukken e-mailen naar secretaris@reddingshonden-sin.nl.  Daarna zal het secretariaat ook een VOG verzoek klaarzetten die u via Justis.nl kunt invullen.

  1. Verklaring buddy burger hondengeleider inzake deelname aan door de politie gecoördineerde inzetten bij vermissingen

  2. Geheimhoudingsverklaring

  3. Pasfoto 

bottom of page