top of page

Kilometer vergoedingen

Click HERE to download the Excel declaration file.
We recommend downloading and completing the form on your PC, and not on your smartphone (due to format/layout).
Schermafbeelding 2024-01-31 193159.png
Voorwaarden:
 
 1. Declaraties moeten maandelijks worden ingediend, uiterlijk 1 maand waarin de kosten zijn gemaakt, en per E-mail ingediend worden bij:
  penningmeester@reddingshonden-sin.nl.
 2. Declaraties worden alleen uitbetaald als:
  - Het declaratieformulier volledig ingevuld is
  - Op tijd en per E-mail is ingediend.
 3. Zie het tabblad Handleiding van het gedownloade excel bestand voor een juiste manier van invullen van dit formulier.
   
bottom of page